"กินข้าววันนี้ ไม่ได้อิ่มวันพรุ้งนี้
แต่กินข้าววันนี้ ทำให้มีชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้"
อนาคต คือการวางแผน เกิดจากเป้าหมายชีวิต จุดประสงค์ ความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกัน บางคนต้องมาก ก็ต้องขยันมาก บางคนต้องน้อย ก็ขยันน้อยกว่าคนอื่น การกระทำในปัจจุบันก็คำตอบของทุกวันอยู่แล้ว กิจกรรมอะไรที่ทำซ้ำๆในทุกวัน พรุ่งนี้ก็ทำเช่นเดิมเสมอ
1ถูกใจ
70รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...