30 ส.ค. 2021 เวลา 03:34 • ความคิดเห็น
สำหรับเราการทำงานกับริษัทใหญ่จะปรับตัวน้อยกว่าในหลายด้าน ๆ เพราะคุ้นชินกับวัฒนธรรมองค์กรและระบบงาน แต่จากที่เริ่มทำกับ startup มาได้ราว 4 ปี (แต่ไม่ต่อเนื่อง) พบว่าได้เรียนรู้เรื่องเครื่องมือในการทำงานและสื่อสารใหม่ ๆ ภายในองค์กรเยอะขึ้นมาก รวมถึงได้มีประสบการณ์ใหม่กับตัวเนื้องาน เช่น new business model ซึ่งถ้าอยู่องค์กรขนาดใหญ่คงไม่มีเรื่องพวกนี้มากเท่าใน startup
โฆษณา