จริงครับ แต่ ผลมันอาจไม่ตรงกับที่เราคิดเสมอๆนะ โดยเฉพาะถ้าผลลัพธ์ที่เราต้องการนั้นไม่ได้ขึ้นกับเราคนเดียว
ดังนั้น ก็ต้องถามกลับว่า ผลที่เราคาดว่าจะได้รับจากการกระทำของเราคืออะไรล่ะ?
ยกตัวอย่าง มนุษย์เงินเดือน ที่มีความขยัน ทำงานดึกดื่น แต่ไม่เติบโตเพราะอะไรล่ะ?
…หัวหน้ามองไม่เห็นคุณค่า : ชอบคนเอาใจมากกว่า หรือเล่นพรรคเล่นพวก เราขยันไปก็เท่านั้น ไม่ได้เติบโตมากมายหรอก
…ใช้เวลามากกว่าคนอื่น แต่ผลงานเท่ากัน : กลายเป็นว่าคนมองเราทำงานไม่มีประสิทธิภาพด้วยซ้ำ
…ไม่มีความแตกต่างจากคนอื่น : อันนี้เราหลอกตัวเองว่าขยัน
…ฯลฯ
เห็นได้ว่าการเติบโตที่เราคาดหวัง มันไม่ได้ขึ้นกับเราคนเดียว มีหลายอย่างที่เราคุมไม่ได้
ทั้งนิสัยหัวหน้า ความขยันความเก่งของคนอื่น หรือสุดท้ายอาจอยู่ที่โชคชะตา
แต่สิ่งที่ส่งผลแน่ๆ และเราคาดหวังได้(ถ้าไม่หลอกตัวเองว่าทำเป็นขยัน) คือ
…ทักษะ ความชำนาญในงานของเรา เพิ่มขึ้นแน่นอน
อีกตัวอย่างคือ การทำความดี
สิ่งที่ส่งผลแน่นอนคือ ความรู้สึกดีในตอนที่ทำ และ ในอนาคตตอนนึกถึง
แต่สิ่งที่ไม่แน่นอนคือ ถ้าเราคาดหวังว่าต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา ก็จะกลายเป็นเรื่องที่คนอื่นจะหยิบยื่นให้เรา หรือ เป็นเรื่องของโชคชะตา ซึ่งเราควบคุมไม่ได้แล้วละครับ
1ถูกใจ
129รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...