อะไรที่จับก้อนหนาในใจเรา
เคยเป็นไหมที่รู้สึกไม่มีความสุขที่ต้องพูดคุยกับใครสักคน
เคยเป็นไหมที่แค่เห็นหน้าก็ไม่สบอารมณ์?
มันเกิดจากความอคติภายในใจ กับประสบการณ์ที่เจอทำให้เราเกิดการกระทำแบบนี้ขึ้นมา บางคนคนนั้นเปลี่ยนไปแล้ว ไม่เป็นเหมือนเก่า
แต่สมองของเราจำไปแล้วว่าเค้าเป็นคนแบบนั้น
ตีค่าด้วยตัวของมันเองไปเรียบร้อย
หากคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็คงง่าย แต่หากเกี่ยวข้อง เรานั้นแหละที่ต้องปรับใจให้เป็นกลางมากขึ้น
#Overcast 🌧
26รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...