30 ส.ค. 2021 เวลา 18:19 • ความคิดเห็น
ปัจจัยวันนี้ ส่งผลในวันพรุ่งนี้ แต่ มันไม่สำคัญ เพราะ วันพรุ่งนี้ยังมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้องอีกมาก ทั้งปัจจุัยที่เราควบคุมได้ หรือ ควบคุมไม่ได้ ทำให้วันพรุ่งนี้เป็นเพียงการคาดเดา การกังวลกับสิ่งทีคาดเดานั้น นำความทุกข์มาให้ และ ทำให้เราลดพลังชีวิตในปัจจุบันลง
1
การอยู่ในปัจจุบัน สำรวมใจกับปัจจุบัน ปัจจัยปัจจุบัน นั้นจึงดีที่สุด
1
โฆษณา