มีบัญชีอยู่แล้ว?
ไบโอเมทริกซ์ หรือเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics Technology) คือเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับยืนยันตัวตน ด้วยการให้คอมพิวเตอร์จดจำและวิเคราะห์รูปลักษณ์ทางกายภาพแทนรหัสผ่าน ​
ไบโอเมทริกซ์ที่พบเห็นได้ทั่วไป อาทิ การสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า และการจดจำเสียงเพื่อปลดล็อคสมาร์ทโฟนนั้นเอง หรือจะใช้ส่วนอื่นของร่างกายในการเข้ารหัสแบบล้ำ ๆ แบบภาพยนต์ เช่น การใช้ม่านตา ลักษณะของใบหู มือ หรือท่าทางการเดิน และกลิ่นเฉพาะตัว ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยการยืนยันตนแทนรหัสผ่านนี้มีความปลอดภัยสูง และหลายธุรกิจเริ่มนำมาปรับใช้
ตัวอย่างการใช้งานของไบโอเมทริกซ์
▸ ยานยนต์และธนาคาร สแกนลายนิ้วมือและใบหน้า เพื่อยืนยันตน​
▸ โรงพยาบาล จดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ เพื่อเข้าถึงข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน​
▸ อาหารและเครื่องดื่ม จดจำใบหน้าและลายนิ้วมือ สำหรับการชำระเงิน
▸ โรงเรียน จดจำใบหน้า เพื่อสร้างความปลอดภัย
.​
จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าไบโอเมทริกซ์ถูกนำมาใช้ในหลากหลายรูปแบบ​…ในแง่สำหรับคนทำธุรกิจ ถือเป็นโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบและสร้างความปลอดให้กับผู้บริโภคมากขึ้น​นั้นเองครับ