31 ส.ค. 2021 เวลา 07:09 • ไลฟ์สไตล์
การแสดงความรักที่มีต่อกัน
อย่าอายกับการที่เราจะบอก
รักคนในครอบครัว การอภัย
ไม่พูดถึงความผิดพลาดที่
ผ่านมา ให้กำลังใจ ซื่อสัตย์
ไม่มีใครจะรักมากกว่าคน
ในครอบครัว
โฆษณา