เมื่อก่อนใช้วิธี ใช้เงินที่ได้มาก่อน แล้วที่เหลือเก็บ ผลปรากฏว่ามีเงินเก็บน้อยมากที่เป็นเงินฝาก จนเมื่อ 2- 3 ปีก่อนประสบปัญหาด้านการเงินจึงเปลี่ยนใหม่
เป็นเก็บก่อนที่เหลือจึงนำไปใช้ ปรากฏว่ายอดเงินเก็บดีกว่าเก่าเยอะเลย ปัจจุบันเก็บ 50% ของรายได้ รถ บ้านผ่อนหมด สบายใจ
3 ถูกใจ
97 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...