31 ส.ค. 2021 เวลา 13:54 • ไลฟ์สไตล์
ปลายทางไม่ได้มีทางเดียว
ปลายมันมีหลายทาง
แล้วแต่เราจะเลือกปลายที่สิ้นสุดไหน
เพราะชีวิตเราเลือกมันเอง........
โฆษณา