31 ส.ค. 2021 เวลา 14:01 • ปรัชญา
การประสบสำเร็จมีหลายอย่าง
แต่การปะสบความสำเร็จที่สุด.................คือ
เห็นคนที่รักมีความสุข.........................
โฆษณา