👉 กฎข้อนึง ...
ของการ ใช้ ...ชีวิต
คือ..การ...อย่าพยายาม
ทำให้..ทุกๆ คน...พอใจ... อ่านต่อ
  • 1
โฆษณา