ตื่นเช้ามายิ้มกับคนในกระจก
แล้วพูด สวัสดีความสุข
โฆษณา