แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งในการลงทุนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่นใช้ลงทุนเรียนรู้เรื่องเดิมให้ชำนาญยิ่ง ๆ ขึ้น เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มทักษะความชำนาญมากเรื่องหลายสาขา
ไม่ว่าจะเป็นซื้อหนังสือ อุปกรณ์ วัสดุที่เอามาฝึกฝนทำได้ใช้เป็น เสียค่าคอร์สฝึกอบรมที่มีประโยชน์ เสียค่าเรียนหลักสูตรต่างเพิ่มเติม ต่อยอดไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลา ถือเป็นการลงทุนแบบนี้ทั้งสิ้น
บางทีทรัพย์สิน เงินทองมันหมดไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได้เช่นถูกโกง เงินเฟ้อ ประเทศที่อยู่ล่มสลาย..ถึงวันนั้นส่วนที่เราลงทุนไว้กับความรู้ ทักษะต่าง ๆ มันยังติดตัวเอาไปสร้างสินทรัพย์ใหม่ ๆ ขึ้นมาได้
ถ้าไม่กระจายการลงทุนมาตรงนี้ ถือว่ายังไม่ได้กระจายความเสี่ยงที่ดีพอ
  • 1
โฆษณา