ทำได้ กับ ทำสำเร็จ ไม่เหมือนกัน
ทำได้ ได้รับ คำชื่นชม
ทำสำเร็จ ได้รับ การยอมรับนับถือ
ทุกวันนี้เวลาสอนนักเรียนโค้ชนโปเลียนฮิลล์
ขั้นแรกจะมุ่งมั่นสอนให้เขาทำให้ได้ก่อน
💪 เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้
💪 โค้ชให้ได้มาตรฐานให้ได้
🥳 สำเร็จขั้นนี้ได้ จะค่อย ๆ ได้รับคำชื่นชม
คำชื่นชมจะค่อย ๆ แผ่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ
เมื่อเราได้แสดงฝีมือการโค้ชให้เห็นเป็นที่ประจักษ์
จากวงใน ไปวงนอก
ยิ่งนอกวงไปได้ไกลเท่าไหร่
โอกาสก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น
แต่การยอมรับนับถือ จะเกิดขึ้นเมื่อ
เรา...ทำสำเร็จ !
ความสำเร็จ มีหลายรูปแบบ
และความสำเร็จจะเริ่มมาทีละอย่าง
เป็นสัญญาณให้เรารู้ว่า
ถ้าเราจะทำความสำเร็จให้ยิ่งใหญ่กว่านี้
... เราย่อมทำมันได้แน่ ๆ !
ความสำเร็จของชีวิตโค้ช
เริ่มจากในครอบครัว
เพราะจริง ๆ แล้วการได้รับการยอมรับ
จากในครอบครัวตัวเองนี่ยากที่สุด
ในสังคมไทย
ถ้าโค้ชคนไหน เริ่มได้รับการยอมรับ
จากคนในครอบครัว
ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันดีขึ้น
ความสัมพันธ์ดีขึ้น
มีการส่งเสริมสนับสนุนกันมากขึ้น
สิ่งนี้คือถือว่า... โคตรจะทำสำเร็จ !
ในวงการโค้ชอาชีพ ICF
สิ่งที่จะเป็นตัววัดความสำเร็จคือ
การได้รับคุณวุฒิโค้ชระดับ ACC PCC MCC
เพราะเราจะได้รับการยอมรับนับถืออย่างมาก
นี่ก็เป็นเพราะว่า กว่าจะได้คุณวุฒินี้มานั้น
มันต้องฝ่าฟันอย่างมาก ๆ ถึงมากที่สุด
การฝ่าฟันที่ยากที่สุดคือ การฝ่าฟันต่อใจตัวเอง
- การลดอีโก้ของตัวโค้ชเอง
- ความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝน
- การฝึกฝืนจากความคุ้นชินแบบเดิม
- การอดทนรอคอยจังหวะและโอกาส
- การที่ยังไม่ได้รับการยอมรับนับถือ
... ฯลฯ ...
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งสิ้น
วันนี้อยากได้ชื่อแค่ว่า ทำได้
หรือว่าอยากได้ชื่อว่า ทำสำเร็จ ?
เพราะผลลัพธ์มันต่างกัน
เราอยากได้แค่ คำชื่นชม
หรือ การยอมรับนับถือ
กันล่ะคะ ?
สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์
สร้างโค้ชคนเก่ง คนดี มีฝีมือ ให้สังคม
⛵️ โค้ชเปิ้ล มิทเชล
อาจารย์โค้ช หนึ่งเดียวในไทย
สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์
PCC | Since 2015
#Certified #ICF #Coach #CoachingTool #PMA17 #BarGraph
#pcnh #professional #CoachNapoleonHill #70hours #ACSTH
#MCCNH #master #CoachNapoleonHill #125hours #ACTP
#CoachNapoleonHill #Institute
11 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา