2 ก.ย. 2021 เวลา 13:02 • ไลฟ์สไตล์
ตื่นก่อนฟ้าสางครับ แล้วค่อยๆเตรียมกาแฟ เพื่อกินตอนที่แสงค่อยๆเปลี่ยนจากสลัวเป็นสว่าง
โฆษณา