2 ก.ย. 2021 เวลา 13:25 • ความคิดเห็น
ความสุขในชีวิตของพี่คือการได้รับรู้ถึงความมีอิสระของตัวเอง ความสงบในจิตใจ
โฆษณา