-ในระดับอำเภอถ้าไปรพ ประจำอำเภอจะมีหมอทั่วไปตรวจซึ่งเค้าประจำคลินิกจิตเวช สามารถให้คำปรึกษาและให้การรักษาได้ หากผู้ป่วยเองมีความอยากได้แพทย์ที่เฉพาะมากขึ้นหมอประจำรพจะมีเอกสารส่งตัวต่อ รพ จังหวัด อันนี้สามารถไปยื่นที่จุดเปิดบัตรและทำการคีย์บัตรแล้วไปนั่งรอโซนจิตเวชได้ค่ะ
-สำหรับโรงพยาบาลประจำจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมือง เช่นเดียวกันไปขอเปิดบัตรขอเข้าตรวจคลินิกจิตเวช ทำบัตรเสร็จ ไปนั่งรอโซนจิตเวช
-เมื่อถึงโซนจิตเวช จะได้วัดความดันโลหิต และนั่งรอพยาบาลเรียกซักประวัติอาการคร่าวๆ พอซักเสร็จกลับมานั่งรอเข้าพบจิตแพทย์อีกครั้งค่ะ เวลารอแล้วแต่เคสก่อนหน้านี้ จะนานหน่อยเพราะจะให้คำปรึกษากันนานค่ะ
  • 1
โฆษณา