2 ก.ย. 2021 เวลา 15:36 • ไลฟ์สไตล์
สำหรับเราถ้าบอกแปลว่ามั่นใจ .. ว่า ไป!
ถ้าไม่บอกอะไร แปลว่ายังไงก็ทน
ดังนั้น เมื่อบอกว่าเลิก คือไม่คิดถึง ไม่โหยหา ตรงข้ามจะทำทุกวันให้ดีกว่าตอนที่มีมัน!
โฆษณา