น่าจะเป็นการได้อยู่ในที่ที่อยากอยู่
ได้ไปในที่ที่อยากไป
ได้กินในสิ่งที่อยากกิน
ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
ได้มีคนรอบตัวที่ดี
กินได้นอนหลับสุขภาพดี
อยากจะบอกว่าแค่นี้แต่ก็รู้สึกว่าเยอะอยู่นะนี่
  • 4
โฆษณา