ความสุข​ของผมคือความสบายใจ​ครับ
เมื่อรู้สึก​สบายใจ​กับอะไร​ก็ตาม
ความสุข​มักเกิดขึ้น​กับผมเสมอ
ฝึกเป็น​ผู้ให้​ ให้อภัย​และปล่อยวาง..
  • 2
โฆษณา