3 ก.ย. 2021 เวลา 04:58 • ความคิดเห็น
คนดีทำดีเพื่อให้ผู้อื่นได้รับสิ่งดี ๆ จากตน หาใช่หวังผลดีกลับเข้าหาตน
ผู้ใดคิดจะทำดี เพียงเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นรู้สึกว่าตนเป็นคนดี จึงไม่ใช่คนดีที่แท้จริง
โฆษณา