3 ก.ย. 2021 เวลา 15:36 • ความคิดเห็น
ศึกษา​ธรรม เรื่องของกรรม จะตอบคำถามนี้ได้ ส่วนตัวไม่คิดอะไร เพราะศึกษา​มาพอสมควร รู้เหตุรู้ผลดีแล้ว จึงคลายสงสัยในเรื่องนี้
โฆษณา