4 ก.ย. 2021 เวลา 03:07 • ความคิดเห็น
ถ้าเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษในนี้จะมีใครอ่านไหมครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
อ่านได้คะเขียนมาเลย.ศัพย์ไหนยากก็เปิดดิกชันนารีเอา
โฆษณา