4 ก.ย. 2021 เวลา 03:57 • ความคิดเห็น
ถามตัวเองก่อนว่า ความรู้สึกไม่ดีนั้น มันชนะประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการรู้วิธีใช้คอมหรือไม่
ถ้าชนะ ก็ไม่ต้องรู้ มือถือก็มี
แต่ถ้าคิดว่า ยังไงประโยชน์ก็ชนะอดีต.....แค่เริ่มเปิดใจ ทุกอย่างก็เข้ามา
โฆษณา