เงินเหลือน้อยมาก คงไม่พอค่าใช้จ่าย เดือนละ 10000*12 เดือน =120000*10 ปี=1200000 ถ้าได้ประกันสังคม ประกันชีวิต เบี้ยผู้สูงอายู อาจจะพอไปได้ ถ้าเป็นข้าราชการ ไม่ต้องมีเงินเก็บก้ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับอาชีพที่ทำก่อนหน้า
  • 2
โฆษณา