4 ก.ย. 2021 เวลา 05:43 • ความคิดเห็น
การเป็น "คนดี" แล้วทำแต่ความดีเป็นเรื่องดีและได้ดีแน่นอนครับ คำนี้ยังเป็นความจริงเสมอ
การทำความดีเราไม่จำเป็นจะต้องไปหวังผลจึงจะดีที่สุด
ถ้าหากเราทำดีแล้วหวังผลสิ่งแรกที่คุณจะได้แน่นั่นก็คือ "ความทุกข์"
ทุกข์เพราะไปคาดหวังในสิ่งนั้นนั่นเอง
เพราะฉะนั้นเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับ
เปลี่ยนเป็นทำความดีแบบหวังผลเป็น
ทำความดีแบบไม่ยึดติดจะดีกว่า
เพราะการทำความดีคุณย่อมได้ดีแน่นอน อย่างแรกที่เราจะได้กลับมานั่นก็คือ "ความสุขทางใจ" จากการที่เราให้นั่นเอง
เพราะฉะนั้นทำดีย่อมได้ดีเป็นความจริงเสมอ ไม่มีเลยที่จะไม่ให้ผลอยู่ที่ว่าจะได้ช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง
"ทำดี" ต้องปล่อยวาง
"ทำดี" ต้องไม่ยึดติด
"ทำดี" ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
"ทำดี" ต้องไม่คาดหวัง
"ทำดี" ต้องทำด้วยใจรักและทำเพื่อสร้างความสุข
หากทำดีแบบนี้ก็ชื่อว่าคือ
"ความดีแบบสมบูรณ์"
โฆษณา