4 ก.ย. 2021 เวลา 06:48 • ความคิดเห็น
ไม่ใช่คุณเกลียดการใช้งานคอมพิวเตอร์หรอก แต่เป็นเพราะปมที่ทำให้คุณเข็ดขยาดกับความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในอดีตของคุณต่างหาก ตัวผมเองสามารถพูดได้ว่า เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขนาดออกแบบฮาร์ดแวร์ได้ ก็มีความกลัวและเข็ดขยาดกับความผิดพลาดเช่นเดียวกับคุณ แต่ในเมื่อเราจำเป็นต้องใช้มันเป็นส่วนหนึ่งในการเอามาเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอด เราต้องเอาชนะความกลัวความผิดพลาดนั้นให้ได้ครับ
ตัวผมกว่าจะเชี่ยวชาญได้ถึงระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาไม่ต่างจากคุณ เคยผิดพลาดทำอุปกรณ์เสียหายจนเกิดอาการกลัว ไม่กล้าทำอะไรที่มันเกินกว่านั้นมาหลายหน แต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวนั้นมา เราก็จะไม่มีการเรียนรู้ความผิดพลาดนั้น ๆ เลย
สรุปคือ คุณไม่ได้เกลียดคอมพิวเตอร์หรอก เพียงแต่คุณไม่กล้าพอที่จะเผชิญกับข้อผิดพลาดที่มันมีโอกาสเกิดขึ้น เพียงเพราะความไม่รู้เท่านั้น
โฆษณา