บางอย่างถ้าส่งคืนแล้วเขาได้ใช้ประโยชน์ต่อ
ดีกว่าเราทิ้งหรือเก็บไว้เฉยๆ แล้วไม่เกิดประโยชน์
ก็ น่าจะส่งคืน พร้อมเหตุผลอธิบายที่ไม่ทำร้ายจิตใจกัน
บางอย่างถ้าเก็บไว้แล้ว เป็นความทรงจำดีๆ ระหว่างกัน
ส่งคืนกลับไปแล้ว จะยิ่งทำให้ความรู้สึกดีแย่ลง
ก็ เก็บไว้น่าจะดีกว่า
บางอย่างถ้าเก็บไว้แล้ว รังแต่จะยิ่งทำให้เป็นทุกข์
ซ้ำไม่เกิดประโยชน์ใช้สอย หรือประโยชน์สร้างสรรค์
ก็ ส่งคืน พร้อมด้วยเหตุผลอธิบายให้เขาเข้าใจ
สุดท้าย ท้ายสุด ก็คงมีแต่ " ใจ " นี่แหละ
ที่น่าคิดที่สุด ว่าจะ " ยังไง "
ทำใจ ตัดใจ จำใจ วางใจ ปล่อยใจ หรือ ตั้งใจ
1 ถูกใจ
105 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา