เงินเก็บหนึ่งแสนถือว่าน้อยมากไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตจนกว่าจะถึงวันนั้นได้ สมมุติอีก20ปี คงต้องหาอาชีพที่มีรายได้สม่ำเสมอสำหรับเลี้ยงชีพไปเรื่อยๆส่วนเงินเก็บก็ต้องเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วย
  • 1
โฆษณา