4 ก.ย. 2021 เวลา 12:24 • ความคิดเห็น
ต้องมองก่อนว่าความดีคืออะไร
ความดีคือทำแล้วมีความสบายใจไม่ต้องมีอะไรตอบแทน..คือการทำความดี
😪แต่ไม่ได้ดีคือการตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราทำดีแล้วเราจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้สมหวังอย่างที่คิดจึงเหมาเอาว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี ......
ดังนั้นถ้าเราคิดจะทำดี แล้วอย่าหวัง
☻ในส่วนที่เรามองผู้อื่น. ว่าคนนี้ดีจังแต่ทำไมเค้าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ นั่นคงเพราะกรรมดีกรรมชั่วที่เค้าสั่งสมไว้ตามวัฏจักเกิด แก่ เจ็บ ตาย
โฆษณา