คุณใช้แรงบันดาลใจ หรือแรงขับเคลื่อนอะไรในการเขียนบทความต่อไป แม้ไม่มีคนอ่าน ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ?
คำถามนี้ถูกลบ
เราคิดว่าเราเขียนให้ตัวเองอ่าน และเป็นการกระตุ้นเตือนตัวเอง หรือตกตะกอนความคิดของตัวเองตอนเขียน เราว่าคงเป็นเพราะความรักการเขียนแหละ เพราะ 1 คนอ่าน คือคนเขียนนะ 🙂
3ถูกใจ
94รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...