สมัยบรรพบุรุษ เราใช้ฟันทำอะไรหลายอย่าง กัด ตัด บด เคี้ยว เพราะเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุด ทั้งยังไม่มีความรู้ด้านทันตกรรมที่ดีพอ เลยทำให้เกิดการสูญเสียฟันแล้วต้องมีการงอกใหม่มาทดแทน
2ถูกใจ
89รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...