5 ก.ย. 2021 เวลา 08:50 • ความคิดเห็น
ปัญหาของคุณคือมีปมที่ไม่ดีอยู่ในใจ ทำให้เรารู้สึกกลัว ปละไม่กล้าที่จะทำผิดซ้ำ ๆ ครับ
วิธีแก้คือ คุณต้อง expert เรื่องนั้น คุณรู้หรือยังว่าปุ่มไหนทำให้จอดำ ปุ่มไหนทำให้จอดับ
คุณมีฝีมือในการทำ excel มากกว่ากว่าวันนั้นหรือยังครับ
โฆษณา