มีบัญชีอยู่แล้ว?
💦ศีล ปกติของมนุษย์💦
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า
ศีล เป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง
และเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย
และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้ว
จะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต
จิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่ง
ลงมหาสมุทร คือ พระนิพพาน
2
จำได้ว่าเมื่อครั้งที่ฟ้าเป็นนักศึกษา
เวลาไปทำบุญตักบาตร
กับชมรมพุทธก่อนอาราธนาศีล
พิธีกรจะเกริ่นนำด้วยบทนี้
ซึ่งฟ้าชอบมากๆ
2
วันนี้วันพระเลยนำความรู้เรื่องศีล
แบบสั้นๆมาฝากทุกคนค่ะ
1
🌻🌻 ศีล มาจากคำว่า สีละŽ
แปลว่า ปกติ เพราะปกติของมนุษย์
ย่อมรักชีวิตของตน และเห็นคุณค่า
ชีวิตของผู้อื่น
3
เมื่อมีความรู้สึกนี้ ทำให้มนุษย์ยินดี
ในการรักษาศีล เพราะไม่ปรารถนา
จะเบียดเบียน ซึ่งกันและกัน
2
การรักษาศีลจึงเป็นการนำไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่ปกติสมบูรณ์
1
🌻🌻การรักษาศีล
คือวิธีการทำบุญอย่างหนึ่ง เพราะทุกครั้งที่
เราตั้งใจงดเว้นจากความชั่ว
ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนใคร
จะเกิดกระแสแห่งความดี
เกิดความเมตตาขึ้นมาในใจ
2
เป็นกระแสบุญ ที่จะชำระจิตใจของเรา
ให้สะอาดบริสุทธิ์ การรักษาศีลจึง
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ดีงามยิ่งขึ้น
1
🌻🌻วัตถุประสงค์ในการรักษาศีล
1️⃣เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเรา
ในภพชาตินี้ และภพชาติต่อไป
ไม่ให้ต้องเจอกับความทุกข์
ความเดือดร้อน และความเสื่อมเสีย
จากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
1
2️⃣เพื่อให้เกิดความสุข ความดีงาม
ในการใช้ชีวิต
3️⃣เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็น
และความดีงามแก่ครอบครัวและสังคม
4️⃣เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรม
ที่สูงขึ้นไป ได้แก่ สมาธิ และปัญญา
อันจะทำให้บรรลุ มรรคผลนิพพานได้
1
🌻🌻ผู้ที่ไม่รักษาศีล
มักเบียดเบียน หรือทำความเดือดร้อน
ให้กับตนเองหรือผู้อื่น สุดท้ายผลจาก
การกระทำนั้น จะย้อนกลับมาหาตัวเอง
ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ใน
ทุติยสังคามวัตถุสูตร4 ว่า
🌟ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ
🌟ผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ
🌟ผู้ด่าย่อมได้ รับการด่าตอบ
🌟และผู้ขึ้งเคียดย่อมได้รับความ
ขึ้งเคียดตอบ ฉะนั้น
เพราะความหมุนกลับแห่งกรรม
ผู้แย่งชิงนั้น ย่อมถูกเขาแย่งชิงŽ
1
🌻🌻ถ้าคนในสังคมรักษาศีล
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ครอบครัว
หรือสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุข
ไม่เกิดความวุ่นวาย
การรักษาศีลจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและสังคม
นอกจากนี้การรักษาศีล ยังเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณธรรม คือสมาธิ
และปัญญา
สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีล
ที่บริสุทธิ์เป็นพื้นฐาน
เพราะศีลจะช่วยควบคุมกายกับวาจา
ส่วนสมาธิจะช่วยควบคุมใจ
ดังนั้น เมื่อกายกับวาจาไม่สงบ
ใจก็ยากที่จะสงบได้
เมื่อใจไม่สงบแล้ว สมาธิจะเกิดได้ยาก
และเมื่อสมาธิไม่เกิด ปัญญารู้แจ้งในเรื่อง
การดำเนินของชีวิตให้ถูกต้อง
ตามครรลองคลองธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก
1
เมื่อเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลแล้ว
เรามาตั้งใจรักษาศีลกันค่ะ
เริ่มต้นวันนี้ วันดี วันพระใหญ่
แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีฉลู
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
ขอบคุณที่แวะมาอ่านและทักทายกันค่ะ
💦ฟ้าหลังฝน💦
05/09/64
  เล่าจากใจ by พี่จิน
  ผู้รักษาศีล ย่อมเป็นสุข สาธุ สาธุ สาธุค่ะ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ชาวเน็ตแห่อาลัย "ใบคา" เจ้าของเพจดัง ชะนีมีกล้าม เสียชีวิต ขอแสดงความเสียใจ "ใบคา" เจ้าของเพจดัง ชะนีมีกล้าม เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ พี่ชายแท้ๆแจ้งข่าวพร้อมโพสต์แสดงความอาลัยถึงน้องสาว
   เคยเป็นไหมตื่นมาสดชื่น ก็ทำให้ทั้งวันอะไรๆ ก็ดูสดชื่นไปหมด เคยไหมตื่นมาเหนื่อยๆ ขี้เกียจลุกออกจากเตียง วันนั้นทั้งวันก็เลยเนือยๆ เอื่อยๆ รู้จัก "Emotional Spiral" เมื่ออารมณ์แรกของวัน ส่งผลต่อชีวิตทั้งวันของเรากว่าที่คิด ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้เราจะไปฟังกันว่า อารมณ์ตั้งต้นจะส่งผลอย่างไรบ้าง ต่อการดำเนินชีวิตวันนั้นของเรา #goodtime #5minutespodcast #missiontothemoonpodcast
   🔥 วิธีขยันแบบคนขี้เกียจ ! รู้ไหม? คนฉลาดหลายๆ คน เป็นสุดยอดคนขี้เกียจชนิดหาตัวจับยาก อย่าปล่อยให้ภาพลักษณ์ของคนขี้เกียจมาหลอกลวงคุณได้ บางทีความขี้เกียจอาจเป็นสิ่งที่คุณควรจะมีก็ได้นะ
   8 1/2 EP1000 - จุดเริ่มต้นของ สาระดีดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณ - - - — ติดตามสาระดี ๆ จากแปดบรรทัดครึ่งได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับ Facebook: facebook.com/eightandahalfsentences LINE: @eighthalf (มี @ ด้วย) Podcast: eighthalf.podbean.com Instagram: www.instagram.com/eighthalf1/ Twitter: twitter.com/eighthalf1 Youtube: bit.ly/eighthalf_youtube Blockdit: bit.ly/eighthalf_blockdit #แปดบรรทัดครึ่ง #eighthalf #ไลฟ์สาระ
   ดูทั้งหมด