มีบัญชีอยู่แล้ว?
💦ศีล ปกติของมนุษย์💦
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า
ศีล เป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง
และเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย
และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้ว
จะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต
จิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่ง
ลงมหาสมุทร คือ พระนิพพาน
2
จำได้ว่าเมื่อครั้งที่ฟ้าเป็นนักศึกษา
เวลาไปทำบุญตักบาตร
กับชมรมพุทธก่อนอาราธนาศีล
พิธีกรจะเกริ่นนำด้วยบทนี้
ซึ่งฟ้าชอบมากๆ
2
วันนี้วันพระเลยนำความรู้เรื่องศีล
แบบสั้นๆมาฝากทุกคนค่ะ
1
🌻🌻 ศีล มาจากคำว่า สีละŽ
แปลว่า ปกติ เพราะปกติของมนุษย์
ย่อมรักชีวิตของตน และเห็นคุณค่า
ชีวิตของผู้อื่น
3
เมื่อมีความรู้สึกนี้ ทำให้มนุษย์ยินดี
ในการรักษาศีล เพราะไม่ปรารถนา
จะเบียดเบียน ซึ่งกันและกัน
2
การรักษาศีลจึงเป็นการนำไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่ปกติสมบูรณ์
1
🌻🌻การรักษาศีล
คือวิธีการทำบุญอย่างหนึ่ง เพราะทุกครั้งที่
เราตั้งใจงดเว้นจากความชั่ว
ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนใคร
จะเกิดกระแสแห่งความดี
เกิดความเมตตาขึ้นมาในใจ
2
เป็นกระแสบุญ ที่จะชำระจิตใจของเรา
ให้สะอาดบริสุทธิ์ การรักษาศีลจึง
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ดีงามยิ่งขึ้น
1
🌻🌻วัตถุประสงค์ในการรักษาศีล
1️⃣เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเรา
ในภพชาตินี้ และภพชาติต่อไป
ไม่ให้ต้องเจอกับความทุกข์
ความเดือดร้อน และความเสื่อมเสีย
จากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
1
2️⃣เพื่อให้เกิดความสุข ความดีงาม
ในการใช้ชีวิต
3️⃣เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็น
และความดีงามแก่ครอบครัวและสังคม
4️⃣เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรม
ที่สูงขึ้นไป ได้แก่ สมาธิ และปัญญา
อันจะทำให้บรรลุ มรรคผลนิพพานได้
1
🌻🌻ผู้ที่ไม่รักษาศีล
มักเบียดเบียน หรือทำความเดือดร้อน
ให้กับตนเองหรือผู้อื่น สุดท้ายผลจาก
การกระทำนั้น จะย้อนกลับมาหาตัวเอง
ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ใน
ทุติยสังคามวัตถุสูตร4 ว่า
🌟ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ
🌟ผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ
🌟ผู้ด่าย่อมได้ รับการด่าตอบ
🌟และผู้ขึ้งเคียดย่อมได้รับความ
ขึ้งเคียดตอบ ฉะนั้น
เพราะความหมุนกลับแห่งกรรม
ผู้แย่งชิงนั้น ย่อมถูกเขาแย่งชิงŽ
1
🌻🌻ถ้าคนในสังคมรักษาศีล
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ครอบครัว
หรือสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุข
ไม่เกิดความวุ่นวาย
การรักษาศีลจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและสังคม
นอกจากนี้การรักษาศีล ยังเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณธรรม คือสมาธิ
และปัญญา
สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีล
ที่บริสุทธิ์เป็นพื้นฐาน
เพราะศีลจะช่วยควบคุมกายกับวาจา
ส่วนสมาธิจะช่วยควบคุมใจ
ดังนั้น เมื่อกายกับวาจาไม่สงบ
ใจก็ยากที่จะสงบได้
เมื่อใจไม่สงบแล้ว สมาธิจะเกิดได้ยาก
และเมื่อสมาธิไม่เกิด ปัญญารู้แจ้งในเรื่อง
การดำเนินของชีวิตให้ถูกต้อง
ตามครรลองคลองธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก
1
เมื่อเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลแล้ว
เรามาตั้งใจรักษาศีลกันค่ะ
เริ่มต้นวันนี้ วันดี วันพระใหญ่
แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีฉลู
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
ขอบคุณที่แวะมาอ่านและทักทายกันค่ะ
💦ฟ้าหลังฝน💦
05/09/64
เล่าจากใจ by พี่จิน
ผู้รักษาศีล ย่อมเป็นสุข สาธุ สาธุ สาธุค่ะ
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  เครือสหพัฒน์ ครวญผลิตสินค้าเริ่ม “ขาดทุน” ส่งสัญญาณตรึงราคาเดิมไม่ไหวแล้ว หลังกระทรวงพาณิชย์ส่งสัญญาณให้ประชาชนทราบว่า 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป สินค้าหลายรายการจะทยอยปรับ “ขึ้นราคา” ซึ่งจะมีผลต่อภาระค่าครองชีพผู้บริโภคเต็มๆ เครือสหพัฒน์ ยักษ์ใหญ่สินค้าอุปโภคบริโภค ยังเดินหน้าส่งสัญญาณการผลิต เริ่มขาดทุน แบกภาระตรึงราคาไม่ไหวแล้ว
  📣 Grayscale จะใช้ช่องทางกฎหมายหากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ปฏิเสธ Bitcoin Spot ETF เส้นตาย 6 ก.ค. เตรียมฟ้องหาก ก.ล.ต สหรัฐฯ ปฏิเสธการอนุมัติแปลงสินทรัพย์ จาก Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ไปเป็น Spot Bitcoin ETF จากความเห็นที่ ก.ล.ต. อาจล้มเหลวในการปฏิบัติงานและไม่มีความแน่นอนจงใจปฏิเสธผลิตภัณฑ์เฉพาะ Spot เพียงอย่างเดียว
  ทำไม ไก่เชสเตอร์ ยังอยู่ได้ ในวันที่ฟาสต์ฟูดไก่ทุกสัญชาติ อยู่ในไทย สายไก่ย่างห้ามพลาด! Let's BRIEF ชวนมาไขความลับว่าทำไมไก่เชสเตอร์ยังอยู่ได้ ในยุคที่ไก่ทอดฟาสต์ฟูดทุกสัญชาติอยู่ทั่วประเทศ
  ตอนนี้ลูกสาวผม ไปโรงเรียนวันแรกแล้วครับ ทำให้เราได้ค้นพบความจริงบางอย่างด้วย เลยอยากเล่าให้ฟังครับผม อยากอธิบายนิดนึงว่า สำหรับเด็กนักเรียนนั้น ตามหลักสูตรปกติ เทอม 1 จะเริ่มพฤษภาคม - กันยายน และเทอม 2 จะเริ่มพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
  ดูทั้งหมด