ตั้งสติ > ทบทวนเหตุ > หาวิธีแก้ไข > สรุป > ลองแก้ > แก้ไม่ได้ > ใช้เวลา > ปรึกษาคนมีประสบการณ์ > แก้ใหม่ > ปรับปรุงตัว > สร้างกรอบวิธีป้องกันปัญหา > ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์
เจอปัญหาใหม่อีก ก็เริ่มใหม่กระบวนการเดิม วิธีใหม่
2ถูกใจ
23รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...