passion กับอะไรคะ งาน?
ไม่มี passion ในงานที่ทำมาหลายปีแล้วค่ะ แต่กลับทำงานได้ดีขึ้นและอายุงานนานขึ้น
ความลับค่ะ 🤫
เพราะไม่มี passion ก็เลยไม่เคยหมด passion
ส่วนตัวไม่เชื่อเรื่องทฤษฎี passion ในการทำงาน เชื่อเรื่องเป้าหมายมากกว่า และเชื่อว่ามีบางงานที่ทำได้ดีและทำเงินได้ (ก็เลือกทำงานนั้น) ส่วนหลายงานที่ทำได้ดีแต่ทำเงินไม่ได้ ก็จะทำเป็นงานอดิเรก เมื่อได้ทำแล้วถึงแม้จะไม่ได้เงินแต่ก็สุขใจ 😊
2 ถูกใจ
134 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา