การอ่านหนังสือทำให้ฉลาดขึ้นไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
ความรู้คือสิ่งที่เราอ่าน เรียนรู้ศึกษา ส่วนความฉลาดคือสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้โดยอาศัยความรู้ที่เรียนรู้จากสิ่งต่างๆมา
2 ถูกใจ
144 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา