มีบัญชีอยู่แล้ว?
เพิ่มความสามารถและมาตรการความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน Microsoft 365
.
ภายใต้โครงการ True Digital Park House of Digital Academy บริษัท Microsoft จัดคอร์ส “เพิ่มความสามารถและมาตรการความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน Microsoft 365”
สำหรับผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 เพื่อเรียนรู้การบริหารความปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือดังนี้ Microsoft Cloud Identity, MFA, SSPR, Windows 10 Security
.
ลงทะเบียน: https://aka.ms/SecurityFund1
**เรียนสด ฝึกปฏิบัติ Lab พร้อมพูดคุยสอบถามวิทยากรผ่าน Microsoft Teams
**สำหรับคนที่ได้เข้าร่วมงาน ทาง Microsoft จะส่งอีเมลพร้อมลิงก์เข้างานกลับไปให้ค่ะ
เนื้อหาที่สอน:
-เข้าใจการทำงานเบื้องต้น Microsoft Cloud Identity
-เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานด้วย MFA
-สะดวกสบายและลดงานด้วย SSPR
-เข้าใจระบบรักษาความปลอดภัยที่ให้มาบน Windows 10
-เพิ่มความปลอดภัยบน Windows 10
Lab:
-Setup Tenant and MFA
-Configure SSPR
-Configure Windows Hello and Security
วันที่: 20 กันยายน 2664
เวลา 9.00-12.00 น.
“ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) ที่เดียวใน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ เจาะลึกความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ตารางการเรียน ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truedigitalpark.com/TDPK-House-of-Digital-Academy