ต้องทำความเข้าใจ ความหมายของ passion ให้ดีนะคะ จริงๆแล้ว มันหมายถึงกิเลสทุกตัวค่ะ ความอยาก ความใคร่ ความกระหาย lust, desire, craving, libido
ยากเหลือเกินที่มนุษย์จะหมด passion เราเพียงแต่เปลี่ยนความต้องการเท่านั้น เช่น อยากมีเงิน พอมีเงิน เราอยากมีรถ พอมีรถ เราอยากมีบ้าน พอมีบ้าน เราอยากไปเที่ยวรอบโลก พอได้ไปเที่ยวรอบโลก เราอยากกลับบ้านหาแม่
แต่ว่าเรามักเอาคำว่า passion มาใช้ เพื่อจะบอกว่าเรามุมานะ เราขยัน เราไม่ย่อท้อ ซึ่งถ้าหยิบมาใช้แบบนี้ แน่นอน มันมีวันไฟมอดค่ะ หมดแรง หมดไฟ เบื่อ ล้า เซ็ง burnout อะไรต่างๆ อย่าลืมว่าจิต และสังขารนั้นไม่เที่ยง จิตของคุณก็จะอยู่ไม่นิ่ง เมื่อเบื่อก็จะลาออก เมื่อเซ็งก็จะหาสิ่งแก้เซ็ง เรื่อยไปค่ะ
โฆษณา