7 ก.ย. 2021 เวลา 06:21 • การเมือง
กฎหมายที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะดีแค่ไหน กลุ่มก็จะอ่อนแอแตกแยกและ ไร้พลังที่จะจัดการกับเรื่องใดๆ
โฆษณา