ความคิดวันนี้
"เมื่อผิดพลาด ควรยอมรับ ไม่ใช่นิ่งเฉย ให้แก้ไข ไม่ใช่ปล่อยวาง"
๐๗.๐๙.๒๕๖๔
34 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา