เก้าเดือนเก้าขอให้ข้าพเจ้าก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้องถูกทำนองคลองธรรม
6 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...