มีคำพูดทั่วไปของคนหลายชาติที่ชอบอ้างว่าผู้หญิงขาดสามัญสำนึกในเรื่องระยะทาง ทิศทางและแผนที่ ส่วนตัวเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับเพศน่าจะเป็นเพราะนิสัยและประสบการณ์ทำให้สมองพัฒนาเรื่องแบบนี้น้อยกว่าคนปกติ มีเวลาจะค้นหาผลงานที่เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ลองดูเหมือนกันเพราะพบอาการเช่นนี้ในเพื่อนสุภาพสตรีหลายคน
แต่ไม่ว่าอย่างไรจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมมาพอสมควรเรื่องแบบนี้ฝึกได้ไม่ยากนะ
ลองฝึกแบบนี้ดู
1.คิดเชิงเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองคิดออกแบบถนัด ๆ เช่นระยะทางเท่ากับตนเองเดิน ขับรถ ปั่นจักรยาน เช่นคิดคร่าว ๆ ว่า 1 กม. ตนเองเดินกี่นาที 10 หรือ 10 กม. ขับรถแบบปกตินิสัยของตนเองใช้เวลากี่นาที อย่าลืมฝึกคิดแบบนี้เสมอเมื่อมีการเดินทาง
2. ขับรถหรือนั่งรถฝึกดูระยะทางกับนาฬิกา ถ้าขับเองดูหน้าปัดบอกความเร็วด้วย ทำจนเป็นนิสัย
3. ฝึกดู google map ใช้ให้คล่องดูจุดหมายที่เราจะไปกับการเคลื่อนที่ของเราในแผนที่ เปรียบเทียบระยะทางที่ google คำนวณให้กับเวลาที่เราใช้จริงโดยดูกับนาฬิกาชำเลิองดูบ่อย ๆ ตลอดการเดินทาง
ฝึกบ่อย ๆ จนสุดท้ายเราจะกะได้เลยว่าขับรถสภาพการจราจรแบบนี้ไปถึงจุดหมายแต่ละแห่ง ระยะทางกี่กิโลใช้เวลาประมาณกี่ขั่วโมง กี่นาที โดยส่วนตัวผมกะได้ระดับคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกินครึ่งชั่วโมง
มีคนขาดทักษะแบบนี้มากทีเดียว แต่ฝึกให้มีขึ้นมาได้ไม่ยากถ้าต้องการ
1 ถูกใจ
72 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา