ผมชอบองค์ประกอบและการเล่าเรื่องของ no.2 มากกว่า
แต่อยากให้ ใช้สีของภาชนะที่ใส่อาหารเป็นโทนเดียวกัน ทุกอย่าง
และ ใช้ไฟส่องลงมาจากข้างบน เพิ่มแสง และมิติของสีเด่นชัดขึ้น
โดยใช้เลนส์กล้องแบบ หน้าชัดหลังเบลอมาถ่ายภาพ ครับ 😊
  • 1
โฆษณา