อายุ18 ไปทำงานต่างประเทศไหนได้บ้าง ?
คำถามนี้ถูกลบ
ลองเสริช หาทุนต่างๆตามแต่ละประเทศดู เช่น ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทุนให้เปล่า เพราะอายุแค่18 สามารถเรียนไปทำงานไปได้ แต่วีซ่านีกเรียนน่าจะได้ง่ายกว่า
25 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา