9 ก.ย. 2021 เวลา 17:19 • สุขภาพ
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสาเหตุแล้วว่าทำไมบางคนถึงมีภูมิคุ้มกันขั้นเทพไว้สู้ไวรัสโควิด-19 ได้
2
โดยภูมิคุ้มกันของคนเหล่านี้สามารถรับมือกับไวรัสโควิด-19 ทั้ง 6 สายพันธ์ุและยังสามารถรับกับมือไวรัสต้นตระกูลโควิด-19 อย่าง SARS-CoV-1 ได้อีกด้วย
2
บางคนนั้นมีภูมิคุ้มกันที่สามารถรับมือกับไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกยังไม่ดีขึั้นสักเท่าไหร่ด้วยการที่ไวรัสมีการกลายพันธ์ุไปกว่า 6 สายพันธ์ุแล้วในปัจจุบัน โดยเฉพาะสายพันธ์ุเดลต้าที่สามารถทะลุแนวป้องกันของระบบภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว
2
ท่ามกลางสถานการณ์ที่สร้างความกังวลนี้ ก็ได้มีรายงานการศึกษาที่พบว่ามีกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันพิเศษซึ่งสามารถรับมือกับไวรัสโควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยม
7
การศึกษาว่าทำไมคนเหล่านี้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขนาดนี้จึงอาจจะมาช่วยพัฒนาวิธีการรับมือกับไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งล่าสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Rockefeller ในอเมริกาได้เปิดเผยผลการศึกษาใหม่(แต่ยังไม่ได้รับการ Peer-review)
1
ซึ่งงานวิจัยได้ค้นพบลักษณะร่วมของกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันพิเศษเหล่านี้ โดยคนกลุ่มนี้จะติดเชื้อเองมาตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับวัคซีนและเมื่อหายแล้วก็ได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมิทำให้พวกเขามีภูมิคุ้มกันในระดับพิเศษนี้
6
Superhuman รับมือโควิดได้ทุกสายพันธ์ุ
นั่นก็คือเกิดระบบภูมิคุ้มกันแบบไฮบริดจากการได้รับเชื้อในรอบแรกและกระตุ้นซ้ำด้วยวัคซีน(คาดว่าน่าจะเป็นวัคซีน mRNA เพราะวิจัยในกลุ่มตัวอย่างในอเมริกา)
16
ทีมวิจัยพบว่าระบบภูมิคุ้มกันของคนเหล่านี้สามารถรับมือกับไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธ์ุในปัจจุบันหรือแม้แต่ไวรัสที่ได้ผ่านการปรับแต่งพันธุกรรมในห้องแลปกว่า 20 สายพันธ์ุที่สามารถหลบภูมิคุ้มกันของคนที่ได้รับวัคซีน แต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นภูมิคุ้มกันไฮบริดนี้ไปได้
6
และภูมิคุ้มกันไฮบริดของคนเหล่านี้ยังสามารถรับมือกับไวรัสต้นตระกูลของไวรัสโควิด-19 อย่างไวรัส SARS-CoV-1 ได้อีกด้วย
8
ซึ่งเป็นรูปแบบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่คล้ายกับการรับวัคซีนไข้วชนิดนั่นเอง ทำให้ทีมวิจัยคิดว่าการได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีระดับภูมิคุ้มกันที่แม้จะไม่ถึงขนาดสู้ได้ทุกสายพันธ์ุแต่ก็น่าจะช่วยรับมือไวรัสโควิด-19 ได้ดีขึ้นมาก
2
!! แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าให้คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเสี่ยงออกไปรับเชื้อรอหายแล้วไปรับวัคซีนเพื่อที่จะได้มีภูมิคุ้มกันระดับซูเปอร์นี้ เพราะ
2
1. งานวิจัยนี้มาจากกลุ่มตัวอย่างแค่ 14 คน ยังน้อยมาก
2. ต้องรอการสอบทวนผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer review)
3. ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าคุณจะรอดจากการติดโควิดรอบแรก
14
ก็น่าสนใจนะครับ คงต้องรอให้มีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ติดเชื้อที่ได้รับวัคซีนในภายหลังมากขึ้น ซึ่งก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าติดเชื้อแล้วยิ่งควรได้รับวัคซีนหรือไม่
3
โฆษณา