ข้อเสียของประชาธิปไตย ?
คำถามนี้ถูกลบ
คือ ทำได้ยากในบางประเทศที่ไม่พร้อม เพราะประชาชนต้องมีความรู้และเข้าใจในระบอบมากๆ ทั้งนี้คือประชาชนจะต้องเป็นคนผู้เลือกผู้นำ และถ้าเสียงส่วนมากเลือกผิด ได้คนไม่ดีมาเป็นผู้นำประเทศและทิศทางของประเทศในระยะเวลานั้นก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี
การวางรากฐานให้ประชาชนเข้าใจลึกซึ้งในระบอบเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพื่อให้ประชาชนใส่ใจในการเลือกผู้นำแบบจริงจัง และเมื่อถึงเวลานั้นนุ่นคิดว่าเราคงได้ผู้นำที่ดีๆมาพัฒนาประเทศแบบจริงจังซักคน
111 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา