เรื่องงาน เรื่องส่วนตัว ต้องแยกให้ออกครับ และความเป็นมืออาชีพ จะช่วยเราได้ครับ
หากวิธี เหตุผลเขาดีกว่า ก็ต้องว่าตามกันอย่างเต็มใจ
กลับกัน ถ้าเกิดเรามาดีกว่า แต่เขายังดึงดัน ก็ควรหาเวลาคุยแล้วครับ แล้วถ้าไม่ดีขึ้น ไม่ใครคนนึงต้องสู่ขิดเลยครับ
แต่ผมคิดว่า การได้ทำงานกับเพื่อนสนิท ก็มีข้อดี ตรงที่เรื่องบางเรื่องสามารถขึ้นทางด่วนได้ครับ
  • 1
โฆษณา