10 ก.ย. 2021 เวลา 09:53 • ปรัชญา
"อย่าพยามงอช้อน จงตระหนักรู้ถึงความจริงดีกว่า ว่าจริงๆช้อนไม่มี" (the matrix)
การพยามจะกำหนดว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด คือการพยามงอช้อน
#จงตระหนักรู้ถึง..ความจริง..#
โฆษณา