เราไม่สามารถ วัดใครได้เลยเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เอาแน่นอนไม่ได้จริงๆ
  • 2
โฆษณา